Røros Dyreklinikk

Ketose hos ku, hva kommer det av?